Nusos i Cruïlles

Maqueta

Maqueta: Buit taller

Fotógrafo: Adrià Goula

Año: 2022