Vil·la Urània

Una Vil·la entre flors i estels.

Concurs d'idees Vil·la Urània al barri del Farró

Anna Noguera
Anna Noguera

Evoquem el passat de la Vil·la Urània, recuperant la verdor del seu entorn durant el dia i la visió de les constel·lacions durant la nit.

Creem un passatge de jardins entre la Via Augusta i el carrer Saragossa, un oasi enmig d'un barri molt densificat i mancat d’espais verds.

Un passatge de frescor en el que l'antiga vil·la destaca com a nova icona del barri dins un corredor lúdic, de convivència i de repós.

Anna Noguera

Construcció:
Estructura metàl·lica desengaxada de la façana: Perfils  horitzontals i cables verticals de suport a les enfiladisses.

Jardineres:
En planta baixa i penjades en punts determinats de l'estructura: Rec per degoteig i nebulitzadors: L’aigua s’obté d'aigues grises o d’aigües freàtiques.

Envolvent vegetal:
Composició de diferents espècies formant dibuixos arboris.

Anna Noguera

Aportació bioclimàtica.
Sistema natural de refrigeració:
La renovació d'aire serà per la façana verda activada, l'aire entra 6ºC per sota de la temperatura exterior amb l'ajuda d'uns nebulitzadors d’aigua.

Protecció solar:
Es juga amb espècies peremnes i caducifòlies i amb diferents densitats de vegetació.

Humitat relativa:
Captació de l’aire humit rera la façana vegetal, contrarrestant la sequetat i reduint l'electricitat estàtica.

Disminució Illa de calor:
Gràcies a la protecció solar de les parts massisses de l'edifici i al refredament per evotranspiració.

Emplaçament

Barri del Putget, Barcelona

Promotor

BIMSA

Superfície construïda

2746 m²

Data de finalització

2013