Jardins Capella Esade

Jardins Capella Esade, Barcelona

Anna Noguera
Anna Noguera

La nova ubicació de la capella de l’escola d’ESADE a l’espai antigament destinat a garatge, comporta l’adequació dels espais exteriors que l’envolten.

Anna Noguera

L’accés a l’espai de culte ve marcat per un desnivell que s’aprofita per crear un espai d’aproximació recollit i privat. Un espai que és un recorregut sinuós enmig de la vegetació, que arriba a una placeta d’entrada íntima i privada de vistes, marcada per la buguenvíl·lia de color vermell que emmarca la porta d’accés a l’espai interior.

Els camins del recorregut són de lloses de pedra, que es van adaptant a la sinuositat del camí. Els petits talussos estan recoberts d’heura i els llorers i els xiprers marquen el recorregut.

Anna Noguera
Anna Noguera

Emplaçament

Jardins adjacents a la Capella d'Esade, Barcelona

Promotor

ESADE

Data de finalització

1994

Fotografies per

Enric Duch