Casablanca

Masterplan Medina Casablanca, Marroc

Anna Noguera

La medina de Casablanca es troba actualment en una situació de degradació important.

La problemàtica es presenta a dos nivells:

- Urbanístic: Excés de densificació, carrers estrets, sinuosos i sovint sense sortida, escassetat d’espais públics amplis a l’interior, invasió del comerç ambulant i deficiències en la xarxa de serveis.

- Arquitectònic: Cases en molt mal estat de conservació i invasió de colors, elements afegits, materials i textures que desfiguren l’estat original.

Anna Noguera

La carta gràfica i d’ordenació urbanística i arquitectònica s’inspira en la medina de començaments del S. XIX, i recupera el color blanc com a imatge més característica de “Casa Blanca” i proposa un concepte gràfic inspirat en la tradició marroquina, però de disseny contemporani i avantguardista, que reflecteixi el caràcter cosmopolita i d’avantguarda que sempre ha caracteritzat la ciutat de Casablanca.

Anna Noguera
Anna Noguera
Anna Noguera
Anna Noguera
Anna Noguera
Anna Noguera

Emplaçament

Medina de Casablanca, Marruecos

Promotor

SMIT Societe Marocaine d’Ingenierie Touristique

Superfície construïda

47 Ha

Data de projecte

2011