AAN Arquitectura Anna Noguera

 

L'estudi Anna Noguera, fundat en 1992, desenvolupa projectes a diferents escales, de l'urbà al domèstic: equipaments públics, habitatges, espai públic, paisatge, així com disseny interior.

La capacitat d'Anna Noguera d'abordar els projectes des de diferents òptiques sumada a la xarxa de professionals de diferents especialitats amb els qui col·labora, dota de solidesa a l'estudi. Les distincions en premis i galardons obtinguts en concursos públics avalen la trajectòria del despatx.

Anna Noguera basa el seu treball en l'evolució i aprenentatge constants. Planteja cada projecte de forma específica, tornant a l'essencial des de la innovació tecnològica i la relació amb l'entorn.