Tifnit

Masterplan Tifnit, Marroc.

- LA VANGUARDIA, suplement Culturas 374, 2009

- Publicació: Etude d'Amenagement Du Site de Tifnit, 2008

tifnit tourism landscape planning architecture anna noguera

La proposta d’actuació sobre el poble de Tifnit es basa en la potenciació dels valors del paisatge, de l’arquitectura, de la cultura i de l’entorn que li confereixen un caràcter especial.

tifnit tourism landscape planning architecture anna noguera
tifnit tourism landscape planning architecture anna noguera
tifnit tourism landscape planning architecture anna noguera

Es proposa una intervenció que resoldrà les deficiències actuals, per garantir, així una millora de l’habitabilitat i del confornt per als residents i usuaris de l’espai (principalment pescadors estacionals consagrats a les arts tradicionals) sense que aquesta intervenció suposi una pèrdua dels seus valors més intrínsecs.

tifnit tourism landscape planning architecture anna noguera
tifnit tourism landscape planning architecture anna noguera
tifnit tourism landscape planning architecture anna noguera

Davant l’amenaça que pot suposar un futur desenvolupament turístic en una zona molt propera al poblat, els criteris d’actuació s’haurien de basar en:

- Garantir la continuïtat sostenible de les activitats i usos que avui s’hi donen, per tal de mantenir el valor representat per la peculiar forma de vida dels seus habitants i la pesca basada en tècniques tradicionals.

- Afavorir la conservació dels recursos mediambientals en el seu sentit més ampli: sociocultural, paisatgístic, arquitectònic, per damunt de qualsevol altre criteri de desenvolupament.

tifnit tourism landscape planning architecture anna noguera

ETUDE D'AMENAGEMENT DU SITE DE TIFNIT, 2008



Aquesta publicació sorgeix arran d'un encàrrec de la SMIT (Societe Marrocaine d’Ingenierie Touristique) departament pertanyent al Ministeri de Turisme del Marroc. Es tracta d'un anàlisi i projecte urbanístic de desenvolupament sostenible del poble pesquer de Tifnit.

El pla de reordenació urbanística de Tifnit, redactat amb la finalitat de preservar la seva identitat i al temps millorar les seves infraestructures, arriba lligat a la construcció d'un complex turístic a uns 600 m. al nord del poble, del qual cal esperar que també prevegi amb encert el seu impacte real sobre aquest ecosistema.

Emplaçament

Tifnit, Marroc

Promotor

SONABA, Govern del Marroc

Superfície construïda

50 Ha

Data de projecte

2009