Saldet

Adequació de dos pallers en habitatge a Saldet, Girona

saldet housing architecture anna noguera © Enric Duch

L’edifici és una construcció en cantonada, formada per tres cossos adossats, encarats als camps de cultiu. És una construcció de 1940 construïda amb tècniques tradicionals, a la qual s’hi ha fet modificacions posteriors.

saldet housing architecture anna noguera © Enric Duch
saldet housing architecture anna noguera © Enric Duch
saldet housing architecture anna noguera © Enric Duch
saldet housing architecture anna noguera © Enric Duch
saldet housing architecture anna noguera © Enric Duch

La intervenció es divideix en 3 actuacions:

Paller 1: Es va dur a terme una actuació de manteniment de la construcció existent composta per un reforç estructural de la coberta i la millora i reparació de la mateixa.

Paller 2: Es va dur a terme una actuació d’adecuació térmica i lúminica de la construcció existent i es va construir un altell.

Piscina: Es va dur a terme la construcció d’una piscina amb una plataforma de paviment de fusta adjacent situada al centre de la parcel·la propietat del promotor.

saldet housing architecture anna noguera © Enric Duch
saldet housing architecture anna noguera © Enric Duch
saldet housing architecture anna noguera © Enric Duch

Emplaçament

Carrer Mallols 2, Saldet

Promotor

Particular

Superfície construïda

296 m²

Data de finalització

2015

Fotografies per

Enric Duch