"Del Loop al Nus"

Proposta finalista pel Concurs d'idees de Nusos i Cruïlles del AMB, 2021

Del loop al nus: la proposta finalista que aposta per espais verds, mobilitat activa, transport públic i desenvolupament econòmic i cultural.


Un nus transformat i transformador, que permet acollir noves activitats lúdiques i econòmiques, mentre el transit rodat se simplifica en un únic cercle. Tot això recuperant la connectivitat ecològica i minimitzant els efectes del canvi climàtic.

nusos cruïlles public spaces landscaping architecture anna noguera
nusos cruïlles public spaces landscaping architecture anna noguera
nusos cruïlles public spaces landscaping architecture anna noguera

LOOPS

El loop com un sistema d’anelles verdes que garanteix la mobilitat circular lligada a l’estructura del paisatge.


En un territori fragmentat per la forta presència d’unes infraestructures pensades exclusivament per la circulació ràpida, la estratègia proposada es un sistema d’anelles verdes “loops”, que relliguen el territori amb una mobilitat d’escala humana, renaturalitza els espais i recupera la relació de les persones amb l’espai natural; riu, muntanyes, rieres i horts.

nusos cruïlles public spaces landscaping architecture anna noguera

De 4 camins a 2 avingudes metropolitanes

Es proposa reconvertir la N-II/BV-2006/BV-2002 en una Avinguda Metropolitana que prioritzi la mobilitat activa, el transport públic i la introducció d’arbrat i zones verdes. Per altra banda, mantenint l’estructura del pont de Molins de Rei ( N-340) es proposa una nova avinguda metropolitana, que connecta amb mobilitat activa el nucli de Molins de Rei i l’estació de RENFE amb fins al node intermodal de Quatre Camins. En la confluència d’aquestes dues avingudes es proposa la nova centralitat del nus.

nusos cruïlles public spaces landscaping architecture anna noguera
nusos cruïlles public spaces landscaping architecture anna noguera

NUS

D’una infraestructura gris a una infraestructura green. Del nus disruptiu al nus permeable.

El Nus com a punt central d’un d’aquests loops, serà per tant una infraestructura verda. El desdoblament de la circulació en alçada, permetrà recuperar pel vianant i el ciclista, el paisatge a cota “0”. La nova centralitat serà verda, potenciant els ecosistemes naturals, minorant els efectes negatius del canvi climàtic, i esdevenint un punt neuràlgic entre les trames urbanes de Pallejà i Sant Vicenç, entre la muntanya i el riu.

nusos cruïlles public spaces landscaping architecture anna noguera
nusos cruïlles public spaces landscaping architecture anna noguera

Emplaçament

Àmbit 5_Marge dret del Llobregat. L’A-2 i la BV-2002 entre Sant Boi i Sant Andreu de la Barca. Nus associat: Quatre Camins (enllaç N-340, N-2 i BV-2002)

Promotor

AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona

Equip concurs

Arquitecta: Anna Noguera

Arquitecta i Paisatgista: Pepa Morán

Mobilitat: Jordi Singla, Emili Llanta, SINOB Mobilitat S.L.

Medio Ambiente: Isabel Cubero, DAC Enviro

Arquitectes i paisatgistes: Carles Rubio, Lara Alcaina, Joaquim Domènech, Lara Del Valle, Mathilde Etxeleku, Arianna Secchi

Maqueta: Buit taller

Fotos maqueta: Adriá Goula