Jardí d'Alemanys

Jardí al Barri Vell de Girona.

- Seleccionat als premis 7º Biennal Europea de Paisatge Rosa Barba 2011

jardi alemanys public spaces landscaping architecture anna noguera
jardi alemanys public spaces landscaping architecture anna noguera © Enric Duch
jardi alemanys public spaces landscaping architecture anna noguera

Finca del segle XVI situada al Barri Vell de Girona dintre de l’àmbit de la primera muralla.

jardi alemanys public spaces landscaping architecture anna noguera
jardi alemanys public spaces landscaping architecture anna noguera © Enric Duch

El jardí, lateral a la casa i amb façana a carrer, és un buit envoltat pels alts murs de pedra dels edificis veïns. Abans de la reforma, un cos afegit a l’edificació principal envaïa l’espai i el privava de les vistes i de l’assolellament a l’hivern.

jardi alemanys public spaces landscaping architecture anna noguera © Enric Duch
jardi alemanys public spaces landscaping architecture anna noguera
jardi alemanys public spaces landscaping architecture anna noguera © Enric Duch

L’enderroc de l’afegit va permetre situar un garatge amb accés des del carrer amb un balcó al damunt que s’obre cap a la plaça. 

jardi alemanys public spaces landscaping architecture anna noguera © Enric Duch
jardi alemanys public spaces landscaping architecture anna noguera © Enric Duch

La intervenció emfatitza el caràcter de buit, jugant amb tres plànols consecutius que van del més dur al més tou; formigó, herba i aigua.

La zona pavimentada contigua a la casa és de formigó rebaixat i està coberta per uns cables pels quals s’enfilen les glicines. 

jardi alemanys public spaces landscaping architecture anna noguera © Enric Duch
jardi alemanys public spaces landscaping architecture anna noguera © Enric Duch
jardi alemanys public spaces landscaping architecture anna noguera © Andrea Wyner

El pla d’herba, rematat amb un perfil d’acer, flota sobre l’aigua de la piscina. Aquesta apareix com una bassa fosca i llarga, que vessa i desapareix tot reflectint el mur veí. 

Emplaçament

Carrer dels Alemanys 5 a Girona

Promotor

Privat

Superfície construïda

99.66 m²

Data de finalització

2010

Fotografies per

Enric Duch