Jardins Capella Esade

Jardins Capella Esade, Barcelona

jardi esade public spaces landscaping architecture anna noguera
jardi esade public spaces landscaping architecture anna noguera

La nova ubicació de la capella de l’escola d’ESADE a l’espai antigament destinat a garatge, comporta l’adequació dels espais exteriors que l’envolten.

jardi esade public spaces landscaping architecture anna noguera

L’accés a l’espai de culte ve marcat per un desnivell que s’aprofita per crear un espai d’aproximació recollit i privat. Un espai que és un recorregut sinuós enmig de la vegetació, que arriba a una placeta d’entrada íntima i privada de vistes, marcada per la buguenvíl·lia de color vermell que emmarca la porta d’accés a l’espai interior.

Els camins del recorregut són de lloses de pedra, que es van adaptant a la sinuositat del camí. Els petits talussos estan recoberts d’heura i els llorers i els xiprers marquen el recorregut.

jardi esade public spaces landscaping architecture anna noguera
jardi esade public spaces landscaping architecture anna noguera

Emplaçament

Jardins adjacents a la Capella d'Esade, Barcelona

Promotor

ESADE

Data de finalització

1994

Fotografies per

Enric Duch