Club OCP

Centres de Formació OCP a Benguerir, Marroc.

Concurs de'idees

club ocp public facilities architecture anna noguera

Escola verda en una ciutat verda:
Els espais verds prenen importància creant patis entre els edificis.
Ambient bioclimàtic agradable gràcies als patis enjardinats que permeten la ventilació transversal dels edificis.

club ocp public facilities architecture anna noguera
club ocp public facilities architecture anna noguera

Carrer interior semi-públic:
Espai de relació.
Columna vertebral de l’escola.

club ocp public facilities architecture anna noguera

Escola oberta a la vila:
Permeabilitat del verd de la via principal a l’espai verd posterior.

club ocp public facilities architecture anna noguera
club ocp public facilities architecture anna noguera
club ocp public facilities architecture anna noguera

Volums que agrupen diferents parts del programa:
Esquema que permet l’organització dels volums de formes diferents, que es pot adaptar a diferents emplaçaments i que pot ser fàcilment construït per fases.

club ocp public facilities architecture anna noguera

Emplaçament

Benguerir, Marroc

Promotor

OCP

Superfície construïda

39.000 m²

Data de finalització

2012